कऱ्हाडे ब्राह्मण सेवा मंडळ डोंबिवली,(जि.ठाणे)
मंडळा विषयी

            संहति: कार्यसाधिका हे बोधवाक्य स्वीकारून त्यानुसार सर्वाना सोबत घेऊन सामाजिक उत्थानासाठी कार्यरत असलेली कऱ्हाडे ब्राह्मण सेवा मंडळ, डोंबिवली,जि.ठाणे ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी झालेली संस्था, गेली ४०-४२ वर्षे ठाणे जिल्हा व आजुबाजूच्या परिसरात विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवीत आहे.


बातमी
रक्तदान - श्रेष्ठदान
श्रद्धांजली
माहिती लवकरच उपलब्ध होईल ..............!!!